[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]
27. 10. 2020

COVID nájemné 2

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO) zveřejnilo druhou výzvu k programu COVID nájemné. Žádosti je možné podávat od 21. října 2020 do 21. ledna 2021, a to elektronicky prostřednictvím portálu AIS MPO.

Rozhodným obdobím, za které je poskytována finanční kompenzace, je za měsíce červenec, srpen a září 2020. Výše podpory činí 50% rozhodného nájemného. Do ceny nájemného se nezahrnují platby energií a v případě plátců DPH je cenou rozuměna cena bez DPH.

Oproti první výzvě programu COVID nájemné není požadována sleva od pronajímatele ve výši 30%.

Při podání žádosti je nutné uhradit minimálně 50% částky nájemného, kterou je nutné doložit potvrzením o úhradě, např. výpisem z bankovního účtu, pokladním dokladem nebo zápočtem.

Kdo může o dotaci COVID nájemné 2 požádat?

Program COVID nájemné se vztahuje na vymezený okruh podnikatelských subjektů, jímž bylo znemožněno vykonávat podnikatelskou činnost. Jedná se tedy o všechny provozovny, jímž byla v důsledku vládních restrikcí omezena činnost nebo byly v důsledku vládních opatření uzavřeny, a to v období od 14.10., resp. 21.10.2020.

Nájemce a pronajímatel nesmí být ve vztahu k sobě zainteresovanými osobami – např. osoby blízké, ovládající a ovládaná osoba, součást konsolidačního celku a další.

Co je potřeba k žádosti doložit?

Všechny potřebné podklady, které jsou součástí žádostí, naleznete v informačním systému AIS MPO. Jedná se například o:

  • čestné prohlášení příjemce podpory, že je oprávněným žadatelem,
  • čestné prohlášení pronajímatele o existenci nájemního vztahu,
  • doklad o úhradě prokazující úhradu 50% nájemného za rozhodné období,
  • a další.

Oproti ostatním přímým podporám je vyplnění žádosti poměrně komplikované. Pokud máte zájem tuto dotaci čerpat a nevíte si rady s jejím vyřízením, obraťte se na nás pro vytvoření cenové nabídky. Žádost o dotaci v programu COVID nájemné 2 za Vás zpracujeme do tří dní.

Další novinky

Paušální daň v roce 2021

27. 11. 2020
Přečíst

Příspěvek 5000 Kč pro důchodce

2. 11. 2020
Přečíst

Krizové ošetřovné

27. 10. 2020
Přečíst

COVID nájemné 2

27. 10. 2020
Přečíst
Nabízíme širokou škálu služeb
Hledáme nejlepší řešení pro každý konkrétní případ
© 2024 Avili & Partners s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram