[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]
27. 10. 2020

Krizové ošetřovné

S ohledem na uzavření základních škol v České republice od 14.10.2020 mohou rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy.

Kdo má nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat práci v zaměstnání z důvodu péče:

– o dítě mladší 10 let

– nezaopatřené děti (do 26 let), které se účastní školní docházky a jsou závislé na péči jiné osoby

– osoby starší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů.

Nárok na ošetřovné budou mít v době mimořádných opatření také osoby pracující na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

Ošetřovné pro OSVČ realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ošetřovné pro OSVČ II nově nelze kombinovat s tzv. kompenzačním bonusem, který drobným podnikatelům a živnostníkům vyplácí Ministerstvo financí. Žádosti se budou moci podávat až po vyhlášení výzvy pouze na formuláři MPO. Výzva bude vyhlášena na začátku listopadu na stránkách ministerstva. Výše dotace na 1 den činí 400 Kč.

Čerpání ošetřovného

Nárok  na ošetřovné bude po celou dobu uzavření škol. O ošetřovné se bude žádat vždy za uplynulý měsíc, nepotřebujete ani potvrzení od školy o jejím uzavření. Ošetřovné bude činit 70 % denního vyměřovacího základu, min. 400 Kč/den.

Dávku ošetřovného vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení do 1 měsíce následujícího po dni, v němž mu byly doručeny řádně vyplněné podklady zaměstnavatelem.

Obdobně jako v jarních měsících je možné se neomezeně střídat v péči o dítě s jednou osobou. Stejně jako na jaře platí podmínka, že se osoby nemohou střídat v průběhu stejného dne.

Jak postupovat

1. Nahlásit zaměstnavateli, že rodič nastupuje na ošetřovné.

2. Vyplnit formulář na stránkách ČSSZ:  https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

3. Formulář odevzdat zaměstnavateli, který ho odešle na OSSZ.

Pokud potřebujete poradit, jak v dané situaci postupovat, kontaktujte nás.

Další novinky

Paušální daň v roce 2021

27. 11. 2020
Přečíst

Příspěvek 5000 Kč pro důchodce

2. 11. 2020
Přečíst

Krizové ošetřovné

27. 10. 2020
Přečíst

COVID nájemné 2

27. 10. 2020
Přečíst
Nabízíme širokou škálu služeb
Hledáme nejlepší řešení pro každý konkrétní případ
© 2024 Avili & Partners s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram